Schulden en armoede zijn problemen voor een groeiende groep mensen in Nederland. Door de coronacrisis neemt die groep toe. Gemeenten staan voor de uitdagende taak om inwoners met problematische schulden te helpen. Daarbij zetten ze niet alleen in op het aanpakken van de schulden, maar ook op het voorkomen van armoede en schulden. Dit kunnen gemeenten niet alleen, hiervoor doen ze een dringend beroep op de rijksoverheid om bestaanszekerheid voor iedereen te borgen.

Ondersteuning voor gemeenten met gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag 

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag.

Gemeenten kunnen bij de VNG terecht met vragen en implementatieondersteuning
via 070-37382 32 of per mail: 

Ons standpunt

Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening is onwerkbaar en niet efficiënt. Het stelsel belemmert mensen om uit de schulden te komen en voorkomt niet dat mensen in de schulden terecht komen. Ons land telt een grote groep werkende armen. Met 8 maatregelen willen we de structurele oorzaken die deze groep ervaart oplossen.

Rol gemeenten

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012. Hierdoor hebben gemeenten de verplichting om inwoners met schulden te helpen. Gemeenten kunnen de schuldhulpverlening zelf vormgeven binnen het (brede) kader van de wet.

Beschermingsbewind

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen onder bewind laten stellen: beschermingsbewind. Wie geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, kan voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)

De regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) gold van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Gemeenten zijn nog bezig met de afwikkeling hiervan en kunnen hiervoor gebruikmaken van de handreiking en de vragen en antwoorden. 
 

Publicaties & Brieven