Routekaart Lokale Inclusie Agenda

Naar Index Lokale Inclusie Agenda

HOE kom je tot een Lokale Inclusie Agenda?

Samen met gemeenten en ervaringsdeskundigen hebben we 11 stappen benoemd die van belang zijn bij de (door)ontwikkeling van lokaal inclusiebeleid en het vastleggen van dit beleid in een Lokale Inclusie Agenda. In de routekaart beschrijven we de stappen, per stap benoemen we verschillende aandachtspunten en nemen we voorbeelden op uit de praktijk. De iconen zijn aan te klikken en corresponderen met de onderwerpen links in de navigatie.

Achter elk icoon en elk onderwerp staan goede voorbeelden, tips en handreikingen van gemeenten en andere organisaties. Laat je hierdoor inspireren!

icoon: Iedereen doet mee!Agendeer het thema: Creëer urgentie intern (gemeente) en extern (partners) Organiseer ervaringsdeskundigheid: Hanteer het uitgangspunt 'niks over ons zonder ons' in iedere stap van het proces Werk samen met partners: Betrek sociale partners en ondernemers bij plannen Bepaal de lokale koers: Breng in beeld wat je al doet en bepaal wat je wilt bereiken Breng focus aan: Stel prioriteiten en zorg voor realistische verwachtingen Kies voor een integrale aanpak: Verbind beleid en initiatieven op verschillende domeinen Investeer in goede communicatie: Informeer mensen tijdig en zorg voor positieve energie Zorg voor een goede organisatie: Maak afspraken over structuur, coördinatie, processen en middelen Ga aan de slag! Start met wat al kan en werk toe naar wat nog moet Borg de inzet en werk aan doorontwikkeling: monitor de voortgang en stel plannen bij waar nodig Geef het goede voorbeeld: Werk inclusief als gemeente en laat zien wat je kunt doen

Centraal in de routekaart staat het icoon: Iedereen doet mee. De groep mensen om wie het gaat: mensen met een zichtbare beperking, mensen met een niet-zichtbare beperking en mensen zonder beperking. In de routekaart staat dit ook voor het motto van het VN-Verdrag: ‘niets over ons, zonder ons’. Alleen door te organiseren dat mensen met een beperking in het gehele proces – bij de start, ontwikkeling en uitvoering – betrokken zijn, weet je zeker dat je echt werkt aan een inclusieve gemeente.

Via deze link is in een animatie te zien hoe we tot dit icoon zijn gekomen. Voor mensen met een visuele beperking is audiodescriptie van deze animatie beschikbaar op Scribit via deze link.

Het startpunt van de Routekaart staat bij het pijltje ‘agendeer het onderwerp’. Maar dit startpunt kan per gemeente verschillen. Sommige gemeenten hebben al diverse stappen gezet als het gaat om inclusie, maar dit niet verbonden aan een Lokale Inclusie Agenda.

De verschillende stappen op de routekaart geven aan welke onderdelen van belang zijn en hoe je dit als gemeente stapsgewijs kunt aanpakken. Het gaat om een cyclisch proces, waarin stappen worden herhaald om samen met ervaringsdeskundigen en partners steeds verder te investeren in een inclusieve samenleving.

Voor elke stap zijn apart aandachtspunten benoemd en voorbeelden opgenomen van gemeenten hoe zij hiermee aan het werk zijn.