icoon organisatie

Maak afspraken over structuur, coördinatie, processen en middelen

Aandachtspunten Voorbeelden
Maak inzet SMART Opstellen van een uitvoeringsplan (Westerkwartier)
De actiepunten uit de Lokale Inclusie Agenda van de regio Westerkwartier worden opgenomen in een uitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan wordt per actiepunt een planning opgesteld, een beschrijving gegeven hoe en door wie het actiepunt wordt uitgevoerd en waar nodig per actiepunt een kostenoverzicht gegeven.
Zorg voor goede coördinatie Coördinerend ambtenaar (Tiel)
Voor een goede borging van toegankelijkheid in de ambtelijke organisatie heeft de gemeente Tiel een ambtenaar aangewezen die het onderwerp toegankelijkheid levendig maakt, houdt en handhaaft.
  Adviseurs Dagelijks Leven (Nijkerk)
Gemeente Nijkerk heeft de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het actieplan ondergebracht bij het team Adviseurs Dagelijks Leven van de gemeente. Dit is een regisserende rol, aangezien in de uitvoering van de actiepunten veel verschillende betrokkenen een rol hebben. Het uitgangspunt is om verantwoordelijkheden niet over te nemen, maar anderen vooral te stimuleren met toegankelijkheid aan de slag te gaan.
  Coördinerend wethouder
Verschillende gemeenten hebben een coördinerend wethouder Lokale inclusie agenda benoemt. De coördinerend wethouder is een ambassadeur voor de toegankelijkheid in de gemeente en straalt dit uit naar de inwoners.
Werk met een heldere overlegstructuur Stuurgroep (Lelystad)
Gemeente Lelystad werkt met een stuurgroep die minimaal vier keer per jaar bijeen komt. Ieder halfjaar wordt door de voorzitter van de stuurgroep verslag uitgebracht; indien noodzakelijk kan de stuurgroep aanvullende opdrachten verstrekken.
Hou rekening met de begroting Ontschotting budgetten
Verschillende gemeenten kiezen ervoor om budgetten voor WMO, jeugdzorg, vastgoed en andere onderdelen te bundelen bij de inzet voor inclusie.
Creëer draagvlak bij  besluitvorming Periodieke update gemeenteraad
Gemeente Utrecht houdt de gemeenteraad op de hoogte van vorderingen middels tussenrapportages en peridiek overleg.