icoon koers bepalen

Breng in beeld wat je al doet en bepaal wat je wilt bereiken

Aandachtspunten Voorbeelden
Benut wat er al goed gaat QuickScan VN-verdrag
Diverse gemeenten gebruiken een QuickScan (bv van de organisatie ZET) in om in kaart te brengen in welke mate ze al voldoen aan het VN-verdrag.
Formuleer een gezamenlijke ambitie Werksessies met partners en ervaringsdeskundigen
Gemeenten organiseren werksessies met partners (onderwijs, bedrijfsleven, etc) en ervaringsdeskundigen om de gezamenlijke ambitie vast te stellen.