De routekaart Lokale Inclusie Agenda beschrijft hoe u als gemeente samen met ervaringsdeskundigen een Lokale Inclusie Agenda kunt maken. Bent u op zoek naar informatie over welke onderwerpen er in een Lokale Inclusie Agenda voorkomen? Ga dan naar de index Lokale Inclusie Agenda.

 

Agendeer het thema Organiseer ervaringsdeskundigheid Werk samen met partners Bepaal de lokale koers Breng focus aan Kies voor een integrale aanpak Investeer in goede communicatie Zorg voor een goede organisatie Ga aan de slag! Borg de inzet en werk aan doorontwikkeling Geef het goede voorbeeld

Samen met gemeenten en ervaringsdeskundigen hebben we 11 stappen benoemd die van belang zijn bij de (door)ontwikkeling van lokaal inclusiebeleid en het vastleggen van dit beleid in een Lokale Inclusie Agenda. In de routekaart beschrijven we de stappen, per stap benoemen we verschillende aandachtspunten en nemen we voorbeelden op uit de praktijk.

Bij elk icoon en onderwerp horen goede voorbeelden, tips en handreikingen van gemeenten en andere organisaties. Laat u hierdoor inspireren! U vindt ze via de navigatie bovenaan deze pagina of door op de icoontjes te klikken.

Centraal in de routekaart staat het icoon: Iedereen doet mee. De groep mensen om wie het gaat: mensen met een zichtbare beperking, mensen met een niet-zichtbare beperking en mensen zonder beperking. In de routekaart staat dit ook voor het motto van het VN-Verdrag: ‘niets over ons, zonder ons’. Alleen door te organiseren dat mensen met een beperking in het gehele proces – bij de start, ontwikkeling en uitvoering – betrokken zijn, weet je zeker dat je echt werkt aan een inclusieve gemeente.
Via onderstaande link is in een animatie te zien hoe we tot dit icoon zijn gekomen. Voor mensen met een visuele beperking is audiodescriptie van deze animatie beschikbaar op Scribit (zie link hieronder).

Het startpunt van de Routekaart staat bij het pijltje ‘agendeer het onderwerp’. Maar dit startpunt kan per gemeente verschillen. Sommige gemeenten hebben al diverse stappen gezet als het gaat om inclusie, maar dit niet verbonden aan een Lokale Inclusie Agenda.

De verschillende stappen op de routekaart geven aan welke onderdelen van belang zijn en hoe je dit als gemeente stapsgewijs kunt aanpakken. Het gaat om een cyclisch proces, waarin stappen worden herhaald om samen met ervaringsdeskundigen en partners steeds verder te investeren in een inclusieve samenleving.

Voor elke stap zijn apart aandachtspunten benoemd en voorbeelden opgenomen van gemeenten hoe zij hiermee aan het werk zijn.

Zie ook