icoon aan de slag

Start met wat al kan en werk toe naar wat nog moet

Aandachtspunten Voorbeelden
Werk aan een olievlek Iteratief proces (Almere)
Gemeente Almere kiest voor een iteratief proces waarbij steeds op basis van adviezen van de werkgroep VN-verdrag in de praktijk wordt gekeken wat op korte termijn kan worden opgepakt. Hiermee gaat de gemeente aan de slag en vervolgens wordt opnieuw gekeken wat er voor de komende periode mogelijk is.
Laat goede voorbeelden zien Keurmerk
Een aantal gemeenten werkt met een keurmerk (inclusief stickers) om toegankelijke winkels en horeca te promoten.
Stimuleer burgerinitiatieven