De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Inclusief is het uitgangspunt. Een goede toegankelijkheid past ook bij het zijn van een gastvrije stad. Toegankelijkheid is wellicht niet de reden dat mensen naar Zwolle komen, maar als je niet toegankelijk of gastvrij bent, is dat wel de reden waarom mensen niet meer terugkomen.

Jaartal
2021
Gemeente

In Zwolle staat het thema daarom al veel langer op de agenda. In 2013 heeft het college het VN-verdrag al onderschreven. Het VN-verdrag is een extra reden om toegankelijkheid als speerpunt op te nemen in het beleid. Door het VN-verdrag is er een extra groot besef dat de gemeente inclusief beleid wil maken. Zwolle wil op alle terreinen van het leven inclusief zijn.

Daarbij geldt het Zwolse thema “Samen maken we de Stad” ook nadrukkelijk voor Toegankelijkheid. Voor (sociaal) beleid wordt er samengewerkt met de Participatieraad en voor de praktische uitvoering trekken we samen op met Toegankelijk Zwolle.
Door ervaringsdeskundigen te betrekken bij iedere fase van beleidsontwikkeling en uitvoering krijg je niet alleen een toegankelijk resultaat, het levert ook praktische kennis op en er ontstaat directe bewustwording.

Vanuit het VN-verdrag is Zwolle gestart met de buitenruimte. Standpunt is dat op een gelijkwaardige manier deelgenomen kan worden aan de samenleving, ermee begint dat je er kunt komen. In Zwolle is men vooral een doener. Toegankelijkheid wordt daarbij meegenomen in wat men doet, het werken aan projecten, of beleid of onderhoud.

Er zijn binnen de gemeente verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van: de openbare ruimte, erfgoed, kunst en cultuur, werk, informatie, verkeer en vervoer, welzijn, onderwijs, bewustwording, spelen en zorgtechnologie. 

Tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in andere gemeenten?

  1. Zorg voor een betaalde ondersteuner van de belangenbehartigingsgroep. Hierdoor ontstaat continuïteit en stabiliteit. Door deze functie te beleggen bij een welzijnsorganisatie zijn de lijnen kort. Zet daarbij in op iemand vanuit de doelgroep zelf.
  2. Zorg voor diversiteit in de belangenbehartigingsgroep, zodat een breed palet aan belangen vertegenwoordigd zijn.
  3. Train de ervaringsdeskundigen, zodat zij overstijgend naar inclusie en toegankelijkheid kunnen kijken.
  4. Praat met de ervaringsdeskundigen en niet over hen.
  5. Een stadsergonoom binnen de gemeentelijk organisatie die nauw samenwerkt met de belangenbehartigingsgroep, zorgt voor goede vertaling van binnen de gemeente naar buiten en visa versa.

    De gemeente Zwolle staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente en kreeg de aanmoedigingsprijs.