Door middel van een expeditie die de NVVK (branchevereniging financiële hulpverleners) organiseerde, is de gemeente op ontdekkingstocht gegaan om de doorlooptijd in hun dossiers van het schuldregelproces te verkorten.

Jaartal

2023

Gemeente

Type

Website

Er wordt hier gedoeld op het 120 dagen-model. Zij hebben met een grote schuldeiser die vaak te laat reageerde om de tafel gezeten om hierover afspraken te maken en met succes. Hetzelfde is gebeurd met de interne debiteurenafdeling. Zij zijn eerder gaan bellen als er nog een of twee schuldeisers niet gereageerd hebben om zo te proberen op korte termijn de reactie te kunnen ontvangen, zodat ze verder kunnen in het proces.
Door het vernieuwde beheersprogramma kan de gemeente saldo-opgaven en voorstellen mailen in plaats van ze per post aan te bieden. Dit gaat sneller en de medewerkers blijven alert op het invullen van de emailadressen van de schuldeisers, zodat ze veel meer per email kunnen aanbieden, dit is sneller. De saldo-opgave is teruggebracht van 21 naar 14 dagen.

Op deze manier zet de gemeente in op het verkorten van de doorlooptijd in het schuldregelproces.
Het is fijn als de inwoner binnen redelijke termijn nadat hij/zij is toegelaten tot de schuldhulp te horen krijgt dat er een akkoord is bereikt en dat hij of zij een schuldregeling heeft door middel van MSNP (minnelijke schuldsanering natuurlijke personen), of Saneringskrediet.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers 2023.