Gemeenten in Beeld - Vlog #37 Groningen

Eén digitaal portaal waar inwoners hun zaken met de gemeente kunnen regelen. Welke gemeente wil dat nou niet?

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Video/film Vlog

In deze vlog vertellen Roxane Bansema en Bram Scholtens van de gemeente Groningen hoe ze hieraan werken. De inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) speelt daarbij een belangrijke rol. Door de wet, die in 2023 van kracht gaat, krijgen inwoners en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren.

De gemeente Groningen was een van de deelnemers van de VNG-pilot over de WMEBV. Doel was om voor gemeenten inzichtelijk te maken waar ze precies aan moeten voldoen. Het resultaat is een stappenplan voor de implementatie, inclusief checklist en handleiding.