De gemeente Hollands Kroon heeft voor de 18 gemeenten in Noord Hollands Noord het scheidingsplein ontwikkeld. Hier kunnen ouders, kinderen, betrokkenen en professionals alles vinden over scheiden en wat daarbij komt kijken. 

Jaartal
2020
Gemeente

Doel van het scheidingsplein is om een werkwijze te ontwikkelen om complexe scheidingen terug te dringen uit de (gedwongen) jeugdhulp. Een preventieve aanpak! Inwoners/kinderen zijn beter geholpen en de druk op de jeugdzorg neemt af. Gelden kunnen weer besteed worden aan jeugdzorg en niet aan strijdende ouders. 
 

Werkwijze

Inwoners kunnen via het scheidingsplein een vraag stellen aan het wijkteam, zij kunnen zich aanmelden voor het spreekuur bij het wijkteam/juridisch loket of gebruik maken van de routing. Op de site wordt ouders die (overwegen te) gaan scheiden een face to face bijeenkomst aangeboden. Tijdens deze bijeenkomst vertellen kinderen van gescheiden ouders over hun ervaringen tijdens het proces en wat hen had geholpen. Vervolgens kunnen ouders een online training volgen van 4 hoofdstukken die zij in eigen tijd kunnen doen. Daarna neemt het wijkteam contact op om te vragen of er ondersteuning nodig is of dat de scheiding in harmonie verder vormgegeven kan worden. Wanneer er hulp nodig is, wordt deze zo laagdrempelig mogelijk ingezet. Als de situatie toch escaleert, zal de rechtbank geen OTS uitspreken maar doelen opleggen (uniform hulpaanbod). 

De instroom in het gedwongen kader is 80% scheidingsgerelateerd. De bedoeling is om dit komend jaar terug te brengen naar 50%. 

Samenwerking

De werkwijze wordt goed ontvangen in Nederland. Veel waardering gekregen. Hieruit zijn (samenwerking) relaties voortgekomen met: Juridisch Loket, Villa Pinedo, Scheiden zonder Schade en hebben we 5 oktober mogen spreken op de dag van de rechtspraak. Hieruit heeft ook de rechtbank in Alkmaar contact met Hollands Kroon opgenomen over samenwerkingsmogelijkheden. 

Het is meerwaarde om met 17 gemeenten iets te ontwikkelen. Dit doet ook de regionale relaties goed en alle inwoners krijgen dezelfde kwaliteit aangeboden. Het project is formeel gestopt maar wordt nu, aangevuld met meer onderzoeksvragen, verlengt in samenwerking met Divosa. 

Herbruikbaar voor andere gemeenten

Deze aanpak is makkelijk te implementeren in gemeenten die een wijkteam/CJG hebben. Wij hebben een landelijke website waar in principe elke gemeente op kan aansluiten met een stuk lokale content. Kosten hiervoor zijn 2950 euro per jaar. De methodiek komt voornamelijk neer op het in positie zetten van wijkteam en juridisch loket. Deze samenwerking is zeer waardevol. Immers ouders strijden meestal om 3 zaken: Kinderen, financiën en huisvesting. Wijkteam en juridisch loket kunnen samen op deze gebieden vroegtijdig informeren en interveniëren. Ook de samenwerking met Villa Pinedo heeft meerwaarde. Zij ondersteunen de kinderen tijdens het proces en hebben zelfs digitale maatjes waar kinderen de hele dag mee kunnen appen. Zo signaleer je heel snel hoe het met de kinderen gaat! 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers.