Rotterdam werkt aan een toegankelijke en daarmee aantrekkelijke stad voor iedereen. Rotterdam Onbeperkt werkt hard aan het bevorderen van bewustwording over het VN-verdrag en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. 

Jaartal

2021

Gemeente

Onder toegankelijkheid verstaat de gemeente niet alleen de fysieke toegankelijkheid, maar ook sociale en informatietoegankelijkheid. Dit doet Rotterdam onder andere samen met de Brede Raad 010 en 010Toegankelijk. Zo wordt Rotterdam (nog) toegankelijker en toegankelijkheid wordt onderdeel van het DNA van de stad. Hoewel het VN-verdrag valt onder geldende wet- en regelgeving, is nog niet iedereen bekend met het verdrag en het belang van toegankelijkheid. Ook heeft men niet altijd een duidelijk beeld van de brede doelgroep van het VN-verdrag. Rotterdam zet in op bewustwording, geeft advies en biedt praktische hulpmiddelen aan om toegankelijkheid te bevorderen.

Zo is een animatie ontwikkeld die de drie vormen van toegankelijkheid uitlegt. Voor externe bewustwording en advies zijn diverse factsheets ontwikkeld: Toegankelijke festivals en evenementenChecklist onbeperkt sporten en bewegen, Toegankelijk vrijwilligerswerk en een algemene factsheet toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsverplichtingen opnemen in subsidies is inmiddels ook mogelijk in Rotterdam. De Subsidieverordening is in oktober 2019 gewijzigd waardoor het mogelijk is verplichtingen op te leggen aan subsidieontvangers met betrekking tot de toegankelijkheid op fysiek, sociaal en informatiegebied. Dit biedt mogelijkheden om ook via subsidieverstrekking door de gemeente de toegankelijkheid te verbeteren en dit onder de aandacht te brengen bij de subsidiepartijen.  Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid in de toekomst wordt meegenomen in alle ontwikkelingen in de stad.

Projecten over toegankelijkheid in de gemeente Rotterdam

  • Plusroutes lopen langs voorzieningen en fijne verblijfsplekken en zijn aangelegd volgens de Rotterdamse plusrichtlijnen. Denk aan goede afritjes, bankjes, toilet op de route, verkeerslichten langer op groen en rateltikkers op een goed volume. De plusroute Overschie heeft als pilot een dementie-vriendelijke route met herkenbare bewegwijzering. Meer over plusrouters hoor je in dit filmpje op Youtube.
  • Rotterdam realiseert als eerste ‘Koplopergemeente openbare toiletten’ in 2021 ook twee verschoonplekken voor oudere kinderen/volwassenen.
  • Campagne Toegankelijk vrijwilligerswerk ism Zorgzaam010
  • Ondertekening SamenSpeelAkkoord en realisatie Inspiratieboek Onbeperkt spelen en ontmoeten
  • De gemeente heeft meerdere Factsheets Toegankelijkheid ontwikkeld

Wat is jullie formule voor toegankelijkheid?

Het programma Rotterdam Onbeperkt zorgt voor bewustwording op een positieve manier. Met veel ambassadeurs binnen de gemeente zet Rotterdam erop in dat toegankelijkheid onderdeel van het DNA van de stad wordt. Dit doet de gemeente samen met de Brede Raad 010, 010Toegankelijk en vele andere partners in de stad. Toegankelijkheid wordt breed benaderd: fysiek, sociaal en informatietoegankelijkheid. De gemeente werkt toe naar algemeen toegankelijk en inclusief beleid en ontwerp. Rotterdam Onbeperkt bevordert ook het betrekken van ervaringsdeskundigen.

De gemeente Rotterdam  staat in de top 12 van de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente.