Toolbox faciliteert kennis, netwerk, gereedschappen en middelen zodat iedereen een kans krijgt om zich te ontwikkelen op individueel en sociaal gebied om participatie in de breedste zin te bevorderen.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Overig type

Stichting Toolbox is een iso gecertificeerd ontwikkelcentrum voor de kwetsbare onderkant van de maatschappij die door achtergrond, beperkingen, psychische of praktische problemen geen betaald werk heeft of een grote afstand tot de maatschappij heeft. Het is een plek waar je kan maken, samen kan werken, kan leren, innoveren en ondernemen. En indien nodig wordt begeleiding en coaching aangeboden.

Daarnaast creëert de stichting met het samenwerken met professionals, ondernemers of bedrijven werkgelegenheid en kansen voor de doelgroep. Toolbox heeft een contract gesloten met de re-integratieafdeling van de gemeente 

Toolbox is 5 jaar geleden begonnen met 2 mensen en het idee om een flexwerkplek op te zetten voor makers waarbij er een veilige cultuur moest ontstaan waar mensen elkaar konden ontmoeten, van elkaar konden leren en waar nieuwe ideeën en producten uit ontstonden die goed waren voor de werkgelegenheid in de regio. 

Momenteel bestaat Toolbox uit ongeveer 135 mensen, van betaalde professionals, tot vrijwilligers, tot mensen in dagbesteding of re-integratie, iedereen die zich aan de gedragscode wil conformeren van eigen motivatie, veilige omgeving creëren, bijdragen aan een positieve sfeer en aanspreekbaar op gedrag is welkom. Hierdoor is een diverse groep mensen ontstaan met een cultuur waar iedereen welkom is die zich aan de gedragscode wil houden. 

Toolbox is bezig met het creëren van werk door het opzetten van een circulaire en biologische koffiebranderij, met een metaalbewerkingsbedrijf waar statushouders taalles krijgen op de werkvloer, met een weggeefwinkel volledig gerund door vrijwilligers en deelnemers en met een broodbakkerij die ambachtelijk brood bakt met biologische lokale ingrediënten.

Daarnaast is er een eigen deelnemersvolgsysteem ontwikkeld om de ontwikkeling van mensen op verschillende levensgebieden in kaart te kunnen brengen. Het deelnemersvolgsysteem is toegankelijk gemaakt voor andere organisatie in het land en wordt nu door ruim 20 andere organisatie gebruikt, hier wordt weer feedback opgehaald voor verdere verbetering en doorontwikkeling. Verder is er een eigen Kwaliteitshandboek ontwikkeld die gekopieerd kan worden. Toolbox evalueert elk kwartaal met zijn opdrachtgevers op ontwikkeling van de deelnemers, gehaalde doelen en kwaliteit. Ontwikkelde werkwijzen en processen met de gemeente zijn reeds hergebruikt op het gebied van participatie en WMO.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers2022.
 

Gerelateerde links