In de “Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn” beschrijft de gemeente aan hoe zij uitvoering geven aan het VN-Verdrag. Hiermee wil de gemeente bereiken dat inwoners met een beperking zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen.

Jaartal

2020

Gemeente

Type

Beleidsnota

De praktische mijlpalen die direct voor inwoners merkbaar zijn worden gemarkeerd. Hiervoor wordt de knelpunten in de alledaagse praktijk geïnventariseerd en wordt onderzocht hoe samen met belangenorganisaties en inwoners deze knelpunten aan te pakken en op te lossen.

De Agenda richt zich, in de lijn van het VN-verdrag, specifiek op de doelgroep inwoners met een beperking. Maar inclusie gaat over acceptatie van álle diversiteitskenmerken, of dit nou gaat om leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, gender, talenten of beperkingen. Daarom wordt deze Agenda opgesteld in samenhang met andere opgaven. Voorbeelden daarvan zijn de Regenboogagenda, het uitvoeringsplan senioren en het uitvoeringsprogramma ‘Blijf in de buurt’. Daar waar mogelijk wordt samen opgetrokken, zodat samen met de interne organisatie, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vormgeven aan die brede inclusiviteit.

De Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn moet een dynamisch document worden en blijven: samen met inwoners en uitvoerende partijen zullen we regelmatig actiepunten bijstellen, aanvullen of afsluiten wanneer doelstellingen behaald zijn.