Sorteren
De drie gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden vormen samen een arbeidsmarktregio. Zij werken op het thema inburgering nauw met elkaar samen. We gingen in gesprek met wethouders Eelke Kraaijeveld, Cees Taal en Lizanne Lanser over hoe de regionale samenwerking bij...
Gemeenten kunnen het verschil maken in sociaal en economisch herstel na corona. Ze hebben een cruciale verbindende rol, blijkt in de Regio Zwolle. De Regio Zwolle Brigade is daar een sterke troef. Dit is een samenwerking van gemeenten, UWV Werkbedrijf...
In Zuid-Limburg heeft corona het samenwerken tussen gemeenten en ondernemers een flinke impuls gegeven. In overleg met ondernemers werken de gemeente Maastricht en de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL, 14 gemeenten) aan een herstelplan voor de kortere termijn. Maastricht beraadt zich...
Gemeenten in Beeld - Vlog #31 Arnhem In dit webinar vertelt wethouder Roland van der Zee met zijn collega Barbara Rooks, kwartiermaker suïcidepreventie, waarom preventie zo belangrijk is en wat we kunnen doen.
Gemeenten in Beeld - Vlog #30 Pekela In het centrum van de gemeente Pekela maakten leegstaande winkels en oude panden plaats voor 'gevulde winkels' en gloednieuwe koop- en huurwoningen.
U vindt ook praktijkvoorbeelden over de (invoering van) de Omgevingswet in de Catalogus Omgevingswet voor gemeenten.
Heldere taal is van groot belang om ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk te maken. Onder meer overheden hebben vaak moeite ambtenarenjargon te mijden. De gemeente Drimmelen is daarop een uitzondering. Zij heeft de Taalbokaal in de wacht gesleept.
Dienstverlening moet snel, efficiënt en betrouwbaar zijn voor zowel de gebruiker (uitvaartondernemer) als voor ambtenaren.
Castricum is de 1e gemeente in Nederland die meedoet aan een landelijke pilot. Er worden 40 flexwoningen geplaatst. De units zijn in september klaar.