Praktijkvoorbeelden (683)

Interculturele zorgconsulenten Huisartsen

De interculturele zorgconsulenten vervullen een brugfunctie tussen huisarts en patiënten en hun mantelzorgers met een migratie achtergrond. Zij geven uitleg en voorlichting in de eigen taal (Turks/Arabisch/Berbers) over ziektes, leefstijl, behandeling en gezondheidszorg in Nederland.

2023

Den Haag wint prijs beste begroting 2023

De gemeente Den Haag biedt in haar begroting over 2023 het beste zicht op maatschappelijk vastgoed. Zij ontving daarvoor op 8 december 2022 een prijs uit handen van Barbara Joziasse, vice voorzitter van de Algemene Rekenkamer.

2022

Vlog: gemeente Oost Gelre zet zich in voor veilig buitengebied

Gemeenten in Beeld - Vlog #44 Oost Gelre Voor de georganiseerde (drugs)criminaliteit is het buitengebied een aantrekkelijke plek. Criminelen gaan ervan uit dat ze er ongezien kunnen opereren. Om dit tegen te gaan, is een goede samenwerking nodig tussen publieke...

2023

Plan van aanpak Lokale inclusie agenda Wassenaar

Gemeente Wassenaar werkt actief aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen, waar leeftijd, culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, talenten en beperkingen geen rol spelen. Zowel in de praktijk als in het beleid worden inspanningen gedaan...

2022

Lokale Inclusie Agenda 2021 gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst hecht waarde aan inclusie binnen de gemeente. Voor iedereen een plek zijn waar men zich thuis, veilig en geaccepteerd voelt, en waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Daarom is deze Lokale Inclusie Agenda opgesteld.

2021

U-reka; Utrechtse raadsinformatie razendsnel terugvinden

U-reka is een applicatie ontwikkeld om Utrechtse raadleden te helpen om raadsinformatie razendsnel terug te vinden. Hierdoor kunnen zij hun raadswerk beter en efficiënter voorbereiden en uitvoeren in de schaarse tijd die zij naast hun eigen fulltimebaan hebben.

2020

Snelle toegang tot briefadres voor dakloze jongeren

Alle dak- en thuisloze jongeren in Den Haag tussen de 18 en 27 jaar krijgen een briefadres als ze daar om vragen. Het doel van deze pilot is te voorkomen dat de situatie van een jongere niet verslechterd en een...

2021