Praktijkvoorbeelden (187)

Vernieuwing online stadhuis

Gemeente Apeldoorn heeft haar corporate website op een innovatieve wijze vernieuwd. Door lef te tonen om de al prima online dienstverlening uit te breiden met informatie waar de inwoner naar op zoek is en die inspireert. En tegelijkertijd de bezoeker...

2023

KCC speelt belangrijke rol in Omgevingswet

Het Klant Contact Centrum (KCC) wordt serieus meegenomen in het opzetten van de serviceorganisatie te voorbereiding op de Omgevingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen). Er wordt heel nadrukkelijk de verbinding tussen het KCC en Triage ruimtelijk domein...

2023

De week van de dienstverlening!

In het hele land zijn er in deze week meer dan 62 sessies georganiseerd voor en door gemeenten met als thema dienstverlening, digitaliseren en de impact op mens en organisatie. Een week vóór en dóór gemeenten die actief bezig zijn...

2023

City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M)

Deelmobiliteit wordt op steeds meer plekken ingezet als duurzaam alternatief voor de traditionele vervoersvormen. Hierbij worden veel data opgehaald over het gebruik van deelmobiliteit.

2023

Omscholing: Doorstroom is de Nieuwe Instroom!

De gemeente Amsterdam investeert bewust in intern potentieel, interne talenten om de organisatie en medewerkers te helpen door: bij moeilijk vervulbare functies nieuw intern potentieel daarvoor om te scholen organisatie wendbaarder te maken collega's op een verdwijnfunctie een nieuwe kans...

2023

Dementievriendelijke route de Oost

De gemeente Dronten heeft een straat laten aanleggen die speciaal is aangepast voor mensen met dementie. De looproute ligt aan de Oost in Dronten en loopt van verzorgingstehuis De Regenboog naar het winkelcentrum.

2023

Samen werken aan Onbeperkt Meedoen!

In Oude IJsselstreek werken we samen met de werkgroep Onbeperkt Meedoen aan onze droom. Onze droom is om niet meer over inclusie en toegankelijkheid te hoeven praten, maar dat het vanzelfsprekend is, in ons denken en doen. Als Oude IJsselstreek...

2023