In Hendig krijgen inwoners/gezinnen in Peel en Maas passende en integrale hulp. Daarin staan de vraag, mogelijkheden en het verhaal van de inwoners en hun naasten centraal. Vanuit die bedoeling werken vakmensen van de toegang en hulpverlening met elkaar in Hendig.

Jaartal

2024

Gemeente

Experts vanuit beleid, bestuur, management en bedrijfsvoering faciliteren de samenwerking tussen deze vakmensen en dat de hulp voor de inwoner goed en simpel geregeld wordt met minimale (administratieve) rompslomp. 

De gemeente Peel en Maas en netwerkpartners maken Hendig mogelijk en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor hulp, kaders en de inzet van het budget. In Hendig zijn onderling vertrouwen, volledige transparantie en relatiemanagement belangrijke ingrediënten om te komen tot mede-eigenaarschap. Zo ontstaat een ander ‘systeem’ dat Hendig Hendig maakt en dat voor blije mensen zorgt. Hendig is daarmee in Peel en Maas een volwaardig en evenwaardig alternatief naast regionale sturing en inkoop in het sociaal domein Limburg Noord.

Succesvol  

Peel en Maas heeft laten zien dat Hendig geen perfect failure is geworden. Integendeel. Het is gelukt om een alternatief van de grond af op te bouwen en met elkaar te ontwikkelen. Hendig Jeugd is een volwaardig en evenwaardig alternatief. Voor Hendig 18+ is dat een mooi streven en een gezonde ambitie. Zij gaan ontdekken of ze met de ingrediënten van Hendig Jeugd eenzelfde beweging voor (jong) volwassenen en hun naasten kunnen creëren. Dat ontwikkelen wordt gedaan vanuit de praktijk in pilots. 
Op dit moment lopen drie pilots: Normaliseren in Maasbree en Baarlo, Eigen dossier en DOE(N) es Hendig! in Panningen. Tijdens inkleurdagen delen reiskompanen inzichten en ervaringen van gelopen paden die als input gebruikt worden om de koers te herijken en nieuwe paden uit te zetten. Via thematenten wordt de samenwerking en expertise themagericht verder ontwikkeld en bedenken vakmensen en experts hoe dit in de trektocht te kunnen gebruiken.

Waardevol    

De uitspraak ‘Hendig draagt ertoe bij dat ik graag in Peel en Maas werk’ staat symbool voor hetgeen te zien is. Vakmensen werken veel, simpel en goed met elkaar in Hendig en verlenen passende hulp aan inwoners/gezinnen. Sleutel ligt op casusniveau. In de expertisetent bespreekt de inwoner/gezin en consulent/gezinscoach de hulpvraag met hulpverleners (diverse expertises). Deze werkwijze levert eigen regie op voor inwoners/gezinnen. Ze voelen zich gehoord en mede-eigenaar van de oplossing. 

Consulenten/gezinscoaches en hulpverleners ervaren de expertisetent als (zeer) positief en (zeer) zinvol. Wanneer gebruikelijke hulp/behandeling (nog) niet passend is, wordt in Hendig de hulp/behandeling gezocht die passend is. Voorbeeld: bij een suïcidepoging is een crisisopname voorkomen met een hulpverlener nabij en een regiebehandelaar op afstand waarmee de jongere thuis is opgevangen. Ander voorbeeld: inwoner nog niet klaar voor behandeling. Daarbij is eerst individuele begeleiding ingezet om inwoner ‘klaar’ te stomen voor benodigde behandeling. Dat past niet in huidige inkoopsysteem.

Herbruikbaar

Helaas is Hendig niet te kopiëren. Het DNA van Gemeente Peel en Maas is mede bepalend voor de gedragenheid en ruimte die inwoners, vakmensen en experts krijgen, creëren en nemen. Het goede nieuws is dat ingrediënten van Hendig natuurlijk wel te integreren zijn in de lokale context van gemeenten en netwerkpartners. Hendig lijkt simpel en dat is het ook. Onder andere het eenvoudige werkproces en het beperkt aantal van 10 productcodes maakt dat je passende hulp beschikkingsarm levert vanuit de bedoeling.  
De verworvenheden van Hendig zijn opgetekend in het eigen monitoring reisverslag. Daarin is bondig uitgewerkt wat we vertellen (Systeemtaal (ST): resultaten), biedt het huishoudboekje inzicht in welke hulp is verleend en hoeveel dit heeft gekost (ST: producten en uitgaven). En beschrijven we hetgeen is gezien (ST: conclusies) en hoe dat gebruikt wordt in de komende trektocht (ST: aanbevelingen). Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut bevestigen hetgeen is gezien (publicatie binnenkort).

Winnen    

Hendig laat op EigenWijze zien dat het werken vanuit de bedoeling simpel kan. Opgavegericht samenwerken vanuit vertrouwen is dan een goede voedingsbodem. Ons devies vanuit Hendig is: ga het gewoon doen en doe het vooral met elkaar! Dat zorgt voor blije mensen.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.

 

Gerelateerde links