Praktijkvoorbeelden (24)

Filter resetten

Expositie: Verdwijn- en verschijnwerk

Computers, robots en algoritmes vullen de mens in steeds meer beroepen aan, of maken hem zelfs helemaal overbodig. Wat laten we over aan machines? Wat beslist níet? Gaan we vastlopen in steeds complexere systemen, of zullen al die grote vernieuwingen...

2023

Omscholing: Doorstroom is de Nieuwe Instroom!

De gemeente Amsterdam investeert bewust in intern potentieel, interne talenten om de organisatie en medewerkers te helpen door: bij moeilijk vervulbare functies nieuw intern potentieel daarvoor om te scholen organisatie wendbaarder te maken collega's op een verdwijnfunctie een nieuwe kans...

2023

City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M)

Deelmobiliteit wordt op steeds meer plekken ingezet als duurzaam alternatief voor de traditionele vervoersvormen. Hierbij worden veel data opgehaald over het gebruik van deelmobiliteit.

2023

Onderzoek naar doorgifte van persoonsgegevens

Gemeente Amsterdam heeft een format en een procesplaat samen met 2 externe advieskantoren ontwikkeld, in lijn met hun eigen privacy beleid. Hiermee anticiperen ze op verdere ontwikkeling van het cloudbeleid. Dit wordt gebruikt als blauwdruk om alle processen die zij...

2023

Kind kan de digitale was doen!

De gemeente en politie doen er samen alles aan om cybercriminaliteit aan te pakken. Maar kunnen het niet alleen. Amsterdam zoekt Cyber Agents die meehelpen in de strijd tegen cybercriminaliteit. Dit praktijkvoorbeeld eindigde in de top 12 van de inzendingen...

2022

MAEX Amsterdam; inzicht en versterken sociale impact

MAEX Amsterdam geeft inzicht in de waarde en behoeften van maatschappelijke initiatieven uit de stad en stimuleert bedrijven, overheden en fondsen om bij te dragen aan deze initiatieven. MAEX Amsterdam biedt een manier om op een directe en toegankelijke wijze...

2022