Sorteren
In Nederland zijn veel te weinig openbare toiletten. Het hindert vooral mensen met buik- of blaasproblemen. In Oude IJsselstreek deden ze er iets aan. Waren er eerst nog 7 (semi)openbare toiletten, nu zijn het er 70.
Dit plan van aanpak is opgesteld om als leidraad te dienen voor de beheersing van de eikenprocessierups.
De gemeente Oude IJsselstreek zet zich in voor meer toegankelijkheid. Daarom is de gemeente aangesloten bij de ‘Ongehinderd App’.
In maart 2019 is het inwonerpanel Achterhoek Spreekt gestart. Ruim 4.300 Achterhoekers deden mee aan het eerste onderzoek en gaven aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Achterhoek. Met stip scoort de aanpak van leegstaande winkels, kantoren...