De gemeente Aalten is een Global Goals gemeente waarbij de doelen gericht zijn om er samen voor te zorgen dat de wereld gezonder, rechtvaardiger en duurzamer wordt. Het heeft daarmee ook een grote rol bij het vormen van een inclusieve samenleving. In deze start nota worden de ambities van de gemeente Aalten beschreven die betrekking hebben op het brede sociaal domein.

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Beleidsnota

Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Ook de gemeente Aalten wil hieraan een bijdrage leveren.

De totstandkoming van deze visie is gestart met de uitkomst van een eerder in gang gezet ontwikkelingsproces om een gewenste aanpassing van het brede sociaal domein vorm te geven. Deze start nota is het vervolg op deze veranderingen. Daar horen richtingen (vertrekpunten) bij, die de basis vormen voor het verder te ontwikkelen beleid van het brede sociaal domein. Daarmee is een start gegeven voor een inclusievere gemeente, dit is een proces over meerdere jaren omdat niet alle gewenste doelen meteen behaald kunnen worden. Deze start nota heeft niet alleen invloed op het brede sociaal domein maar bevat ook uitgangspunten voor beleidsterreinen als verkeer en vervoer, wonen, openbare orde en veiligheid, openbare werken, grondgebied en communicatie.

De boodschap die de gemeente uitdraagt is: meer verantwoordelijkheid naar de inwoners en minder regelen vanuit de (centrale overheid). Het is belangrijk dat de gemeente in gesprek blijft met inwoners hierover.