Gemeente Aalten wil verder met de vernieuwing van het sociaal beleid. In de maanden april en mei zijn een 10-tal gesprekstafels georganiseerd. Het thema was: “Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen”. Vanwege de beperkingen vonden de gesprekken digitaal plaats. 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Wij vinden het fantastisch dat zoveel mensen zo enthousiast en open hun ervaringen met ons gedeeld hebben

Aalten heeft een “omgekeerde verordening” en een transformatieplan met allerlei maatregelen die doorgevoerd gaat worden om de ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken en de samenleving in te schakelen. Daarnaast ook beleidsregels om bijvoorbeeld de huishoudelijk hulp wat strakker te organiseren. Aalten wil iedereen die het nodig heeft goede hulp, ondersteuning en zorg bieden. Die ontwikkeling wordt het liefst met de inwoners doorgezet. 

Deze persoonlijke aanpak diende als inhoudelijke inbreng voor de nieuwe nota over het sociaal domein. Ze werden begeleid door medewerkers van de gemeente Aalten en Radar Advies, een adviesbureau. Er waren gesprekken met jongeren, ouderen, ouders van jongeren kinderen en pubers, mensen die ervaring hebben met zorgverlening, ervaringsdeskundigen en professionals. 

De wethouders Hans te Lindert (Jeugd, Sport, Onderwijs) en Joop Wikkerink (Werk en Inkomen, WMO en Welzijn en publieke gezondheid) schoven aan. 
Communicatietekenaar Maria Greven maakte van elk gesprek een prachtig beeldverslag. Ook de wethouders lieten zichzelf niet onbetuigd: ze riepen actief mensen op via social media, filmpjes en krantenberichten om mee te doen. Naderhand gaven ze hun indrukken door aan de plaatselijke krant. 

Al het materiaal over de gesprekstafels is samengevat in een dynamisch e-zine (filmpjes, illustraties, teksten en foto’s), vormgegeven door Carlien Laarman uit Bredevoort. 

Hans: “Wij vinden het fantastisch dat zoveel mensen zo enthousiast en open hun ervaringen met ons gedeeld hebben. Ik weet zeker dat ze ook benieuwd zijn naar de ervaringen aan de andere tafels. Met dit boekje geven wij daar een beetje een beeld van”.
Joop: “Omdat nu de zomerperiode aanbreekt, onze mensen en Radar Advies al deze ervaringen en meningen een plekje moeten gaan geven in het eindproduct, de beleidsnota, denken wij dat het goed is nu iets van ons te laten horen. Zie het als een soort tussenrapport.”