Oude IJsselstreek is een gemeente waar inclusie geen agendapunt meer is, omdat het normaal en vanzelfsprekend is. Waar het prettig wonen, werken en leven is voor iedereen en inwoners zich betrokken voelen en daarnaar handelen. De Lokale Inclusie Agenda geeft inzicht in wat de gemeente Oude IJsselstreek al samen met de inwoners doet en wat de plannen zijn voor de toekomst op het gebied van inclusie.

Jaartal
2022
Gemeente

In gemeente Oude IJsselstreek is inclusie enerzijds een automatisme. Er is veel aandacht voor mensen die drempels ervaren in het leven of in de maatschappij. Het is niet voor niets dat de gemeente 1 van de 5 finalisten in 2021 bij de verkiezing voor Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland.

Niet alle activiteiten zijn  door de gemeente zelf gedaan. Soms heeft de gemeente alleen een faciliterende rol gehad of
hebben middelen (bijvoorbeeld geld) ter beschikking gesteld. Andere organisaties of vrijwilligers hebben vervolgens de stappen gezet. Dat wordt enorm gewaardeerd en dat mag daarom ook niet ontbreken in deze Lokale Inclusie Agenda.


Thema’s in deze Lokale Inclusie Agenda

We volgen de 6 thema’s van de VNG en hebben daar 1 thema aan
toegevoegd. Onze thema’s zijn:
> Thema 1: Toegankelijke informatie
> Thema 2: Inclusief onderwijs
> Thema 3: Thuis en gebouwen
> Thema 4: Werk en inkomen
> Thema 5: Vrije tijd
> Thema 6: Vervoer en openbare ruimte
> Thema 7: Welzijn, gezondheid en ondersteuning

Per thema wordt beschreven wat er op dit moment al gedaan wordt, hoe het gedaan wordt en de doelen per thema voor in de toekomst.