Sorteren
Voorbeeld van 3D-geprinte producten voor in de buitenruimte; containertuintjes. Deze worden 3D-geprint van gerecycled plastic uit zowel industrieel als consumentenafval, waardoor veel schadelijke uitstoot wordt voorkomen. Naast dat blijkt dat op veel plekken de afvalproblematiek flink terugdringt, zorgen de containertuintjes...
Gemeenten in Beeld - Vlog #3 De Ronde Venen Arie Fokker staat op het afvalbrengstation in Abcoude, waar het enorm druk is door de grote hoeveelheden afval die inwoners weg komen brengen. Arie doet dan ook de oproep om alleen...
Woerden is gestart met een pilot om ingezameld blad- en tuinafval afval circulair te verwerken. Dat proces levert na 10 weken Bokashi op: een bodemverbeteraar die binnen de gemeentegrenzen weer wordt gebruikt op akkers en in plantsoenen. Dit doet Woerden...
De Haarlemmer Kweektuin is een non-profit organisatie van betrokken vrijwilligers, die samen met de gemeente Haarlem de voormalige Stadskweektuin omvormt tot hét centrum voor duurzaamheid van Haarlem en omstreken.
De gemeente Utrecht wil haar invloed als inkopende organisatie nog gerichter inzetten om haar maatschappelijke doelen te bereiken.
Rotterdam is een 'Living Lab' voor de circulaire economie. Er is op dit moment al volop circulaire dynamiek in de stad. Gaandeweg ontdekken zij met kennis en inspiratie van een groot aantal partijen en netwerken de beste weg. En samen...
De overgang naar een circulaire economie biedt Amsterdam kansen op het gebied van werkgelegenheid, wetenschap, vermindering van de CO2-uitstoot en de gezondheid. Daarom wil de gemeente de stad zo snel mogelijk circulair maken. In 2050 moet Amsterdam een schone stad...
Gemeente Amersfoort toont lef door stevig in te zetten op de versnelling naar een meer circulaire economie. Er is bestuurlijk een breed draagvlak voor deze omvorming naar 'The next economy' en de wens is uitgesproken om daarmee een van de...
De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en andere organisaties die zich actief willen inzetten om een circulaire economie te realiseren.
Nederland wordt in Europa gezien als een 'circulaire hotspot', een centrum van kennis en innovatie op het gebied van circulaire economie.