In de eerste uitwerking van de ambities van het college constateert de gemeente dat jonge niet-westerse Amsterdammers (tussen 16 en 29) het meest positief zijn over de omgang tussen diverse groepen.
Meierijstad is één van de gemeenten waar de toenemende vraag naar arbeidsmigranten het bestuur noopt nieuwe maatregelen te nemen.
Utrecht kiest in haar actieplan Utrecht zijn we samen voor een inclusieve aanpak van radicalisering.
Onder het motto 'Samen in Arnhem' gaat het bestuur van de gemeente bij bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers ophalen wat een inclusieve stad voor Arnhem betekent.
In de gemeente Teylingen wordt al langere tijd de cursus Politiek Actief van ProDemos aangeboden voor de inwoners die overwegen op lokaal niveau politiek actief te worden.