De gemeente Peel en Maas heeft in november 2017 collegebeleid inzake "nieuwkomers" vastgesteld. In die beleidsnotitie is uiteengezet hoe de gemeente de regie op de inburgering terug neemt. Overkoepelend doel is om migranten actief deel te laten zijn van de...
In Horst aan de Maas is in oktober 2017 seksuele voorlichting gegeven aan een groep van elf Eritrese vrouwen.
Sudwest-Fryslan heeft een participatieverklaringstraject voor vergunninghouders.
Vanaf 2015 tot en met september 2017 hebben zich bijna 4000 statushouders in de regio gevestigd, waarvan 56% mannen en 44% vrouwen. Dat is een half procent van de huidige bevolking van Hollands Midden.
De gemeente gaat oudere werklozen zo vroeg mogelijk in hun werkloosheid ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Dit doen zij door de werkwijze van de Jongerenpunten voor werk en opleiding en het Team Entree voor statushouders nu ook in te...
Om de overgang van 18 min naar 18 plus goed te laten verlopen, worden jongeren besproken in het Zorg Advies Team voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (ZAT AMV).
Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten er rekening gehouden worden met diverse gezondheidsrisico's.
Raalte heeft aan een aantal statushouders gevraagd wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. Het antwoord: 'We willen werken en de taal leren, maar vooral werken.'
De gemeente Papendrecht heeft een 'Plan van aanpak en actieprogramma huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht' opgesteld. Met dit integrale plan zet de gemeente, samen met een groot aantal partijen, zich in om statushouders een goede start te...