De gemeente Peel en Maas heeft in november 2017 collegebeleid inzake "nieuwkomers" vastgesteld. In die beleidsnotitie is uiteengezet hoe de gemeente de regie op de inburgering terug neemt. Overkoepelend doel is om migranten actief deel te laten zijn van de...
Het LUMC hecht veel belang aan maatschappelijke verantwoord ondernemen en streeft naar een divers personeelsbestand. Het aanbieden van opleidingsplaatsen aan vluchtelingen aan wie asiel is verleend, past mooi bij dit beleid.
Een innovatieve werkgroep van Synthese en Wonen Limburg heeft een folder ontwikkeld met tips over contacten leggen met je buren in het Nederlands-Arabisch en Nederlands-Engels.
Kernwoorden bij de huisvesting en integratie van statushouders zijn in de gemeente Epe: regie en meedoen.
In antwoord op de verdubbelde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders heeft Nijmegen 97 mannelijke statushouders van 18 tot 23 jaar geclusterd gehuisvest in een voormalig studentencomplex op de Griftdijk in Lent.
Vanaf 2015 tot en met september 2017 hebben zich bijna 4000 statushouders in de regio gevestigd, waarvan 56% mannen en 44% vrouwen. Dat is een half procent van de huidige bevolking van Hollands Midden.
Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten er rekening gehouden worden met diverse gezondheidsrisico's.
De gemeente Papendrecht heeft een 'Plan van aanpak en actieprogramma huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht' opgesteld. Met dit integrale plan zet de gemeente, samen met een groot aantal partijen, zich in om statushouders een goede start te...