ISD Informatievoorziening Sociaal Domein

Programma i-Sociaal Domein

Standaardiseren van de administratieve afhandeling van zorg en jeugdhulp helpt gemeenten om passende zorg en ondersteuning voor inwoners te organiseren. Programma i-Sociaal Domein van gemeenten en zorgaanbieders ondersteunt uw gemeente met advies en producten.

Veilig berichtenverkeer

Het berichtenverkeer binnen de Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) wordt gevormd door een landelijke keten van digitale infrastructuur. Zo kunnen gemeenten, aanbieders en andere organisaties in het domein op een veilige manier gegevens uitwisselen.

Lees meer over

Privacy sociaal domein

Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor zorg, moeten er op kunnen vertrouwen dat de privacy van hun gegevens bewaard blijft. Vooral als die informatie gedeeld wordt met andere organisaties binnen de keten, zoals professionele zorgverleners.