ISD Informatievoorziening Sociaal Domein

Pagina over kwesties m.b.t. informatievoorziening en digitalisering die specifiek spelen in het sociaal domein (vooral binnen jeugdhulp en de Wmo). Op dit gebied ondersteunt het Ketenbureau i-Sociaal Domein gemeenten en zorgaanbieders (zie hieronder).

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Gemeenten en aanbieders willen samen de vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein beperken. Dit kan door de administratieve afhandeling van zorg en jeugdhulp te standaardiseren. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij het standaardiseren van deze processen met advies en producten.

Privacy sociaal domein

Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor zorg, moeten er op kunnen vertrouwen dat de privacy van hun gegevens bewaard blijft. Vooral als die informatie gedeeld wordt met andere organisaties binnen de keten, zoals professionele zorgverleners.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeenten leveren periodiek gegevens aan over het gebruik van Wmo en jeugdhulp in hun gemeenten. Deze gegevens worden geaggregeerd in beeld gebracht door de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein via Waarstaatjegemeente.nl. De monitor wordt ontwikkeld door de VNG, VNG Realisatie en het CBS.