ISD Informatievoorziening Sociaal Domein

Standaardiseren van de administratieve afhandeling van zorg en jeugdhulp helpt gemeenten om passende zorg en ondersteuning voor inwoners te organiseren. Programma i-Sociaal Domein van gemeenten en zorgaanbieders ondersteunt uw gemeente met advies en producten.
Lees meer >>>