Bouwregelgeving

Burgers bouwen en verbouwen. Daarbij is vaak een gemeentelijke omgevingsvergunning nodig. Het toezicht en handhaving van de lokale bouwregels ligt bij gemeenten.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Door de Wkb verandert de rol van gemeenten tijdens het bouwproces.

Bouwbesluit 2012

Uitgangspunt van het Bouwbesluit 2012 is dat opdrachtgever/ontwerper/bouwer van een bouwwerk en eigenaar/gebruiker van een bestaand bouwwerk, open erf en terrein primair zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het gebruik en de instandhouding daarvan. Daarom zijn in het Bouwbesluit minimumeisen opgenomen waaraan bouwwerken moeten voldoen rond veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

De VNG is blij met het minimumniveau en houdt wijzigingsinitiatieven en -voorstellen van het Bouwbesluit nauwlettend in de gaten.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Beek
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Gemeente Groningen

Wetsvoorstellen

Kwaliteitsborging in de bouw

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Kwaliteitsborging in de bouw

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad