Bouwregelgeving

Burgers bouwen en verbouwen. Daarbij is vaak een gemeentelijke omgevingsvergunning nodig. Het toezicht en handhaving van de lokale bouwregels ligt bij gemeenten.

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei is in de Eerste Kamer gestemd over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG is blij dat de wet is aangenomen en een proces van jaren tot een goed einde is gebracht. We gaan aan de slag om de gemeentelijke bijdrage aan verbetering van het toezicht en de bouwkwaliteit te realiseren.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Beek
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Gemeente Groningen

Wetsvoorstellen

Brandveilig gebruik overige plaatsen

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad