Bouwregelgeving

Burgers bouwen en verbouwen. Daarbij is vaak een gemeentelijke omgevingsvergunning nodig. Het toezicht en handhaving van de lokale bouwregels ligt bij gemeenten.

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen is in februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. Het voorstel dat er nu ligt, is voor gemeenten onduidelijk en onuitvoerbaar.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Zuidplas
Gemeente Almere
Gemeente Ommen

Wetsvoorstellen

Brandveilig gebruik overige plaatsen

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad