Grensoverschrijdende samenwerking

Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

Dagelijks bouwen bestuurders en professionals aan een toekomst waarin werkzoekenden, ondernemers en studenten in de grensregio’s zich bewust zijn van de mogelijkheden in de buurlanden. Het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid helpt hen daarbij. In het actieteam werken grensgemeenten, -provincies, de VNG, Euregio’s, MKB-Nederland en  het Rijk nauw met elkaar samen.