Grensoverschrijdende samenwerking

Inwoners en ondernemers in grensgemeenten hebben vrijwel dagelijks te maken met juridische en administratieve obstakels, door verschillen in wetgeving tussen landen. Dat maakt werken, wonen, ondernemen, reizen, werken en recreëren lastiger, maar ook duurder. De EU, het Rijk, de Duitse deelstaten en Vlaanderen werken hard aan het wegnemen van deze knelpunten en het delen van kennis en voorbeelden.

De VNG zet zich in om de signalen van grensgemeenten over knelpunten voor het voetlicht te brengen, we bieden een netwerk- en platformfunctie voor uitwisseling van ervaring en praktijkvoorbeelden.

Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

Dagelijks bouwen bestuurders en professionals aan een toekomst waarin werkzoekenden, ondernemers en studenten in de grensregio’s zich bewust zijn van de mogelijkheden in de buurlanden. Het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid helpt hen daarbij. In het actieteam werken grensgemeenten, -provincies, de VNG, Euregio’s, MKB-Nederland en  het Rijk nauw met elkaar samen.