Fiscaal procesrecht

Fiscaal procesrecht gaat over de regels die gelden bij bezwaar en beroep tegen beslissingen voor gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

VNG-standpunt

Hoewel gemeenten in het fiscale procesrecht in grote lijnen het commune fiscale procesrecht volgen, zijn er enkele kleine afwijkingen, zoals bij afdoeningstermijnen. De ervaring leert dat het fiscale procesrecht bijdraagt aan een goede rechtsbescherming tegen belastingaanslagen. Lees meer

 

Syllabus bezwaar en beroep

Op zoek naar informatie over de juridische procedures bij bezwaar en beroep? Bekijk dan de VNG Syllabus bezwaar en beroep.
U kunt ook deelnemen aan de ééndaagse training waarin de syllabus ook aan bod komt. Mail voor meer informatie naar belastingen@vng.nl

Wat is fiscaal procesrecht?

Fiscaal procesrecht gaat over de regels die gelden bij bezwaar en beroep tegen beslissingen  op het gebied van (de gemeentelijke) belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Het zijn regels die zowel voor de overheid (de gemeente) als voor belanghebbenden (een individu, bedrijf of instelling) gelden.