Werk voor arbeidsbeperkten

Werknemers en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van april 2013 afgesproken om extra banen te creëren. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid. De banenafspraak is een landelijke afspraak. De VNG ondersteunt met andere overheidswerkgevers haar leden hierbij met bijeenkomsten over dit thema, praktische hulpmiddelen en het delen van voorbeelden. Lees verder

Banenafspraak: waar staat welke informatie?

Er is veel informatie over het realiseren van de banenafspraak. Van hoe pak ik het aan tot het begeleiden van medewerkers na het aannemen. Maar waar vindt u de informatie die u zoekt? Op deze pagina vindt u een praktisch overzicht met vindplaatsen van informatie over de banenafspraak.

 

Wetsvoorstellen

Deactiveren quotumheffing banenafspraak

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Meer praktische informatie

Hieronder vindt u een aantal documenten met praktische informatie over de invulling van de Wet banenafspraak.

Jobcarving

Nieuwe banen creëren door het efficiënter organiseren van werkzaamheden en bedrijfsprocessen en door werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dat is jobcarving.