Rechtspositie politieke ambtsdragers

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtspositieregelingen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. Op deze pagina lichten wij deze regelingen toe, treft u veelgestelde vragen aan en houden wij u op de hoogte van de actuele thema’s op dit terrein.

Rechtspositie politieke ambtsdragers

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtspositieregelingen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. Op deze pagina's lichten wij deze regelingen toe.

Wetsvoorstellen

Sociale zekerheid politieke ambtsdragers

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Benoeming burgemeester en CvK

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad