Rechtspositie politieke ambtsdragers

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtspositieregelingen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. Op deze pagina lichten wij deze regelingen toe, treft u veelgestelde vragen aan en houden wij u op de hoogte van de actuele thema’s op dit terrein.

Rechtspositie politieke ambtsdragers

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtspositieregelingen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. Op deze pagina's lichten wij deze regelingen toe.

Wetsvoorstellen

Vereiste van ingezetenschap voor wethouders

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders

Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar RvS