Rechtspositie politieke ambtsdragers

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtspositieregelingen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. Op deze pagina lichten wij deze regelingen toe, treft u veelgestelde vragen aan en houden wij u op de hoogte van de actuele thema’s op dit terrein.

Rechtspositie politieke ambtsdragers

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtspositieregelingen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden. Op deze pagina's lichten wij deze regelingen toe.