De VNG krijgt veel vragen over de uitvoering van rijksmaatregelen die samenhangen met de energieprijzen, zoals koopkracht, energiecontracten, sancties tegen Russische bedrijven en het prijsplafond voor energie. In een ledenbrief behandelen we de verschillende problemen als gevolg van de hoge energieprijzen.

Lees de ledenbrief (pdf, 192 kB)

Gemeentelijke energieprijzen

De hoge energieprijzen en de almaar stijgende inflatie zorgen bij een groeiend aantal huishoudens en ondernemers voor financiële problemen. En ook gemeenten lijken door hun energiekosten komend jaar in de knel te komen. Uit een enquête van de VNG blijkt dat, hoewel nog zo’n 60% van de respondenten een lopend contract heeft, bijna 80% financiële tekorten op de begroting verwacht.  

Inhoud ledenbrief 

  • Bestaanszekerheid en armoede
  • Kansen voor verduurzaming gebouwde omgeving
  • Energiekosten voor gemeenten

Meer informatie

Wegwijzer hoge energieprijzen, met links naar meer informatie over de verschillende problemen die samenhangen met de hoge energieprijzen.