Op deze pagina staat een - niet uitputtend - overzicht van nieuws dat raakt aan handhaving en naleving in het sociaal domein uit andere (nieuws)bronnen, zoals bijvoorbeeld kranten, ketenpartners en gemeenten. Deze artikelen weerspiegelen niet de mening of het standpunt van VNG Naleving.

De gemeente Den Haag maakt zich zorgen over de gevolgen van de afbouw van de productie in het Westland. Door de hoge gasprijzen is een flink aantal tuinders van plan deze winter de productie stil te leggen. Ze hebben dan ook geen personeel nodig, met als gevolg dat veel arbeidsmigranten hun baan kwijt raken...