Op deze pagina staat een - niet uitputtend - overzicht van nieuws dat raakt aan handhaving en naleving in het sociaal domein uit andere (nieuws)bronnen, zoals bijvoorbeeld kranten, ketenpartners en gemeenten. Deze artikelen weerspiegelen niet de mening of het standpunt van VNG Naleving.

De combinatie datagebruik en privacy ligt al jaren onder een vergrootglas. Zeker ook waar het gaat om fraudebestrijding door de overheid. Toch is er veel mogelijk als we een aantal belangrijke AVG-principes in acht nemen en rekening houden met ethische aspecten, schrijft Ingrid Hoogstrate in haar blog op...
Vanaf maandag 19 april gaan ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Dat heeft het kabinet gisterenavond bekend gemaakt. De kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs zijn sinds 8 februari weer volledig open.
De gemeente Tilburg gaat scherper toezien op misbruik van zorggeld. Er komen maximale winstpercentages voor verschillende zorgsoorten. "Wacht niet langer af."
Het is bekende problematiek rond arbeidsmigranten in de EU: uitbuiting, intimidatie en slechte woonomstandigheden. Een landelijke aanpak van die problemen laat nog op zich wachten en dus komt Rotterdam zelf met een actieplan om de leefomstandigheden van de migranten te verbeteren.
Omdat ze nog steeds geen opheldering kan verschaffen wat er met 1,3 miljoen euro aan zorggeld is gebeurd, blijft een Almelose zorgdirectrice langer vastzitten. De directrice heeft intussen opnieuw geprobeerd via de rechter op vrije voeten te komen, maar tevergeefs. Dat blijkt uit het nieuwste verslag van de...
Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem vermoedt dat er op 93 adressen illegaal arbeidsmigranten worden gehuisvest. Dat laat burgemeester Marina van der Velde weten.
Heel veel mensen hadden er de afgelopen jaren buikpijn van. Zei je: ‘bospark De Bikkels’, dan dacht bijna niemand meer automatisch aan het idyllische vakantiepark in Vlierden, maar aan verloedering en conflicten over de huisvesting van arbeidsmigranten. Inmiddels kan de lucht boven de Bikkels niet blauwer...
Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) doet onderzoek naar frauderisico’s in de zorg. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de frauderisico’s die zich voordoen in de processen en regelgeving van de jeugdhulp en de dagbesteding/begeleiding.
Inburgeraars moeten zo snel mogelijk de taal leren en mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en met sociale activiteiten. Dat is het doel van de gemeente Leidschendam-Voorburg met het nieuwe beleidsplan Inburgering. Daarom gaat de gemeente onder meer taallessen en begeleiding op maat bieden.
De gemeenten van de regio Hart van Brabant, waaronder ook Dongen valt, gaan gezamenlijk de fraude met zorggelden te lijf. Onder leiding van Tilburg is er gewerkt aan de pakket maatregelen.