Op deze pagina staat een - niet uitputtend - overzicht van nieuws dat raakt aan handhaving en naleving in het sociaal domein uit andere (nieuws)bronnen, zoals bijvoorbeeld kranten, ketenpartners en gemeenten. Deze artikelen weerspiegelen niet de mening of het standpunt van VNG Naleving.

Gemeenten leggen de huisvesting van arbeidsmigranten steeds vaker aan banden om overlast en druk op de woningmarkt tegen te gaan. Dorpen en straten krijgen een maximumaantal woningen voor arbeidsmigranten toegekend. Maar volgens experts zijn dergelijke quota in strijd met het Europees recht, schrijft het...
Hoe zorg je voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten, zonder dat de leefbaarheid in de straat of wijk te veel onder druk komt te staan? Oirschot heeft een reeks voorwaarden opgesteld om zo de hand te kunnen houden in onder meer het aantal arbeidsmigranten per straat of recreatiepark.
De Interventieteams Ondermijning & Woonoverlast van de gemeente Schiedam stuiten bij controles onder andere op overbewoning, illegale kamerverhuur en mogelijke uitbuiting door een uitzendbureau.
In Hollands Kroon wonen en werken veel arbeidsmigranten. Omdat zij vaak bij aankomst de taal niet kennen, opent de gemeente voor deze groep een informatiepunt op onze website. Dit informatiepunt is bedoeld om hen kennis te laten maken met Nederland. Denk aan informatie over de Nederlandse cultuur, een cursus...
Veertienduizend uitzendbureaus telt ons land maar liefst. Ze zijn makkelijk op te richten, zonder vergunning, en er is nauwelijks toezicht door onafhankelijke instanties. En dat leidt volgens betrokkenen tot veel misstanden op het gebied van werk en huisvesting van de werknemers, veelal arbeidsmigranten, in...
Jeugdzorgaanbieders in de regio Hart van Brabant maakten in 2018 bij elkaar 100 miljoen euro winst. Vooral commerciële bedrijven verdienden goed, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van journalistiek bureau Follow the Money en het Brabants Dagblad.
De gemeente Ede scoort bovengemiddeld ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en doet het op alle punten goed. Dat blijkt uit de meest recente jaarrapportage toezicht en handhaving kinderopvang. De kinderopvang omvat de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor...
Vanaf 1 juni tot en met 1 oktober zijn er binnen de gemeentegrenzen van Bodegraven-Reeuwijk 80 controle uitgezet om te bekijken of er sprake is van illegale kamerverhuur aan arbeidsmigranten.
Een 55-jarige vrouw uit Zaandam krijgt van de rechtbank in Alkmaar een celstraf van 8 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 160 uur.
Asten heeft een flinke slag geslagen in de juridische strijd tegen vakantiepark Prinsenmeer. De gemeente mag van de rechter optreden tegen de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op het park in Ommel.