Door het presenteren van de verschillen aan gemeenten zijn in een pilot 723 gezagsaantekeningen in de Basisregistratie Personen (BRP) gecorrigeerd. Hiermee is de kwaliteit van de registratie van gezag in de BRP direct verbeterd.

De pilot in zeven gemeenten was bedoeld om de verschillen in de registratie van gezag tussen het Centrale Gezagsregister (CGR) en de BRP te onderzoeken. Dit kwam voort uit het project Verbetering Gezagsinformatie, waarin de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) deelneemt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en diverse ketenpartners. In het deelproject ‘controleprocessen’ is afgesproken om in de toekomst een periodiek geautomatiseerd vergelijkingsmechanisme in te voeren tussen de gegevens uit het CGR en de BRP categorie 11.