In de voorjaarsnota van het kabinet is extra geld vrijgemaakt voor de jeugdbescherming. Dit jaar komt er 43 miljoen euro extra bij. Vanaf volgend jaar gaat het om structureel 50 miljoen euro extra, blijkt uit de nota die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet zet hiermee naar eigen zeggen ‘een belangrijke stap om de problemen in deze sector structureel op te lossen.’

Het geld is onder meer bedoeld voor de verlaging van de werkdruk voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders, waarover recent afspraken met de sector zijn gemaakt. De jeugdbeschermers krijgen minder kinderen en gezinnen onder hun hoede, waardoor zij meer tijd krijgen om hen beter te helpen. Deze meest kwetsbare kinderen en gezinnen moeten in de toekomst ook vaker kunnen rekenen op een vaste jeugdbeschermer, zegt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming).

Ook voor vermindering van de administratieve rompslomp kan het geld worden ingezet. De precieze invulling van de besteding van het extra budget wordt nog verder uitgewerkt.