Het kabinet komt met een voorlopige instructie om het probleem rondom de tegenstrijdige inkomensregelingen op te lossen. Door een complexe samenloop van toeslagen en regelingen zijn ruim 10.000 huishoudens onbedoeld in de problemen gekomen. Zij komen daardoor onder het bestaansminimum terecht.

Tot de slachtoffers behoren onder meer huishoudens waarbij de ene partner een UWV-uitkering en de ander (bijna) geen inkomen heeft. ‘Beiden krijgen van de gemeente aanvullende bijstand. Samenwonende stellen met een inkomen dat wordt aangevuld tot bijstandsniveau hebben weliswaar hetzelfde netto jaarinkomen als stellen die alleen een bijstandsuitkering ontvangen, maar hun bruto jaarinkomen is hoger. Om die reden vordert de Belastingdienst de toeslagen terug’, licht Divosa toe.