Kindeeropvangorganisaties roepen het kabinet op om het kinderopvangsysteem te ‘fixen’. Op dinsdag 9 mei werdhet manifest ‘Fix het kinderopvangysteem’ overhandigt aan de leden van de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet maakte recentelijk bekend dat de plannen van het kabinet om de kinderopvangtoeslag af te schaffen en te vervangen door zo goed als gratis kinderopvang worden uitgesteld tot 2027, dit is een gemiste kans.

Onder andere Jeugdzorg Nederland, VNG, PO-Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang ondertekenden het manifest. Goede kinderopvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor een stevige basis voor hun toekomst. Door kinderopvang voor alle ouders toegankelijk te maken, ongeacht of zij op dat moment betaald werk hebben of niet, creëren we gelijke kansen voor alle kinderen.