Heel politiek Den Haag was het erover eens: malafide uitzendbureaus mogen niet langer ongezien huizen volstouwen met arbeidsmigranten. Maar opeens blijkt de registratieplicht die dit moest regelen geschrapt.

'We weten nu niet waar de mensen verblijve', zegt wethouder Jan Goijaarts van Meijerijstad. Namens zestig middelgrote gemeenten roept hij minister Karien van Gennip van Sociale Zaken op om op haar schreden terug te keren.

Iedereen die in Nederland woont is verplicht zich in te schrijven bij de gemeente. Maar toch gebeurt dat bij arbeidsmigranten lang niet altijd. Polen, Bulgaren of Roemenen die hier komen werken weten vaak niet dat zij zich moeten registreren. En helaas zijn er nog altijd uitzendbureaus en werkgevers die van die onwetendheid misbruik maken: zonder dat de gemeente het weet worden arbeidsmigranten onder abominabele omstandigheden hutjemutje in huizen met slecht sanitair gepropt.