Het aantal mensen dat niet tot de beroepsbevolking gerekend kan worden, neemt gestaag af.  In 2022 waren er ruim 3,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar die niet deelnamen aan de arbeidsmarkt. Dat is een kwart van alle 15- tot 75-jarigen. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking is daarmee het kleinst sinds het begin van de telling in 2003.

Mensen buiten de beroepsbevolking hebben geen betaald werk, hebben niet recent naar werk gezocht en zijn niet op korte termijn beschikbaar voor werk. Veelal gaat het om mensen die gepensioneerd zijn of niet meer werken vanwege ouderdom. Maar ook ziekte, zorg of een opleiding worden als reden genoemd.

Vooral in 2022 nam de niet-beroepsbevolking snel af. Dat meldt het CBS op grond van een nieuwe analyse, opgenomen in de achtste editie van De arbeidsmarkt in cijfers, die woensdag 3 mei is gepresenteerd.