Gemeenten kunnen een modelconvenant gebruiken dat toeziet op het beschermen van agrarische ondernemers tegen mogelijke malafide huurders en dat inpassen binnen de afspraken die zij lokaal maken. Het convenant is een initiatief van de Brabantse gemeenten Meierijstad, Boekel en Bernheze, samen met het Openbaar Ministerie, politie en de Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

Dat blijkt uit antwoorden van minister Yesilgöz (VVD) van Justitie en Veiligheid op Kamervragen van haar partijgenoten Ingrid Michon-Derkzen en Thom van Campen. Daarin stelt zij dat het kabinet het belang van een leefbaar, veilig en vitaal platteland deelt en zorgen hierover serieus neemt. Die gaan vooral over de risico’s van miljardeninvesteringen in de verduurzaming van de agrarische sector en  versterking van het platteland. De minister noemt dit ‘complexe thematiek’ en weet dat het meerdere beleidsterreinen en overheden raakt. Het kabinet zet bij de transitie ‘integraal’ in op het ‘gebiedsgericht’ behalen van doelen op het gebied van natuur en stikstof, water, bodem en klimaat. Daarbij heeft het ‘nadrukkelijk oog’ voor de sociaaleconomische effecten.