Gemeentelijke Uitvoering (72)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

IT

GT Microsoft

Alle Nederlandse gemeenten kunnen sinds 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Microsoft heeft hiervoor samen met VNG het Framework-VNG model in het leven geroepen. Dit model bestaat uit juridische en commerciële voorwaarden op basis van het...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Rolstoel

Ontwikkeling en implementatie PGB 2.0

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend krijgen om zelf zorgverleners in te huren. Voor het verwerken van de pgb-administratie is een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning...

Inclusieve samenleving
Mechanisme

UitwisselingsMechanisme voor gemeenten (UM)

Het UitwisselingsMechanisme voor Gemeenten (UM) is een betrouwbaar mechanisme om gegevens te delen. Zo helpt UM gemeenten met goede dienstverlening aan inwoners. Op dit moment is het delen van gegevens niet eenvoudig. Dit komt door verkokering, verschillende systemen die niet...

Informatiesamenleving
Parachutisten

GemeenteDelers

GemeenteDelers is een landelijke wedstrijd, waarbij gemeenten kennis delen over initiatieven om de gemeentelijke dienstverlening of de dienstverlening van de overheid te verbeteren. De competitie werd in 2021 voor het eerst georganiseerd.

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Kantoor

Werk en inkomen digitaal (Suwinet)

Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen informatie gedeeld door gemeenten, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Inclusieve samenleving
Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente.nl

De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe en wordt tegenwoordig ook automatisch gegenereerd door het gebruik van internet, apps, sociale media en tal van sensoren. VNG Realisatie helpt gemeenten om uit deze stortvloed aan data de juiste informatie...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Nieuwbouw

Lokale Monitor Wonen

De Lokale Monitor Wonen (LMW) geeft per regio, gemeente en soms per wijk inzicht in de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale en particuliere huurwoningen. Die cijfers kunnen gemeenten gebruiken bij de lokale prestatieafspraken over wonen.

Leefomgeving