Gemeentelijke Uitvoering (38)

Hier vindt u het overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en subsidies vanuit het rijk. Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Lees meer over de GGU en het uitvoeringsportfolio.

Filter resetten

GGI-Veilig

GGI-Veilig helpt gemeenten hun digitale weerbaarheid te verhogen en hun ICT-infrastructuur veiliger te maken. GGI-Veilig bestaat uit een portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging. Via GGI-Veilig nemen gemeenten onder andere een actieve monitoring en response dienst af voor...
Informatiesamenleving
Server

Grip op Informatie

Het programma Grip op Informatie helpt gemeenten om kansen te benutten die de informatiesamenleving met zich meebrengt. Een stevige grip op informatie biedt kansen op het gebied van transparantie, efficiency, innovatie en dienstverlening. Maar ook op het gebied van datagedreven...
Informatiesamenleving
E-mailarchivering

Regie Federatief Datastelsel (FDS)

Data zijn onmisbaar bij de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Van het woningtekort en energietransitie tot armoede, schulden en zorg. Data bieden inzicht en een handelingsperspectief. Aan de hand van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) werken...
Informatiesamenleving
Informatiesamenleving

Haal Centraal: gegevens ophalen bij basisregistraties

Het programma Haal Centraal is afgerond. Vanuit het programma zijn API’s (Application Programming Interfaces) ontwikkeld waarmee een gemeente basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties kan bevragen.
Informatiesamenleving
Magazijn

Dutch Societal Innovation Hub (DSIH)

De Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) heeft als doel om steden en regio’s te helpen bij de grote maatschappelijke transformaties met behulp van innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, het Ministerie van Binnenlandse...
Informatiesamenleving
Laadpaal

Informatiebeveiligingsdienst (IBD)

Betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor gemeenten. Door de toenemende digitalisering wordt zorgvuldig omgaan met de gegevens van burgers en organisaties steeds belangrijker. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) is onderdeel van de VNG en ondersteunt gemeenten bij preventie, detectie, coördinatie en...
Informatiesamenleving
Oog

GGI-Netwerk

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is het resultaat van de wens van gemeenten om samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Onderdeel van de GGI is GGI-Netwerk: een beveiligd landelijk datanetwerk voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Informatiesamenleving
Zendmast