Beschermingsbewind

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen onder bewind laten stellen: beschermingsbewind. Aan dit beschermingsbewind zitten kosten. Wie geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, kan voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Op deze themapagina helpen we gemeenten om meer grip te krijgen op de kosten voor beschermingsbewind. We doen dat door het delen van gemeentelijke praktijkvoorbeelden, onderzoeken, publicaties en nieuwsberichten.

Grip krijgen op kosten door toename onderbewindstelling

Gemeenten proberen meer grip te krijgen op de stijgende kosten en het proces van toeleiding van iemand tot beschermingsbewind. Ze doen dat op verschillende manieren.

Hoog tijd voor maatregelen beschermingsbewind

Na drie onderzoeken op het gebied van beschermingsbewind is het nu echt tijd voor maatregelen die verder gaan dan rapportages, experimenten en pilots.