Beschermingsbewind en budgetondersteuning kunnen helpen, maar het systeem van beschermingsbewind draagt niet bij aan een sluitende integrale aanpak voor inwoners. Het moet echt anders. Zorg dat gemeenten de regiefunctie krijgen (goed gefaciliteerd) en geef hen ruimte om met passende oplossingen te komen. Het adviesrecht voor gemeenten is daarin een mooie stap, maar meer is nodig. Het financiële probleem van gemeenten is steeds groter geworden, in 2013 waren gemeenten al 55 miljoen kwijt aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind, dit steeg naar 115 miljoen in 2015.

Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe met zo'n 20.000 personen. Tweederde van deze instroom betreft mensen met een laag inkomen. In die gevallen zijn gemeenten verplicht om de kosten voor de bewindvoering uit de bijzondere bijstand te betalen. Met regelmaat vragen gemeenten aandacht voor dit groeiend probleem. Ze moeten wel. Het gat tussen het fictieve budget dat het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar stelt en de werkelijke uitgaven groeit jaar op jaar met ca. 20 miljoen euro. Kortom, kom met voldoende financiering of een andere financieringssystematiek om de kosten op te vangen én meer instrumenten om de instroom beschermingsbewind te beperken en een passend aanbod te kunnen doen en de uitstroom te bevorderen.