Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan nemen voor een meerderjarige die vanwege problematische schulden, zijn lichamelijke en/of geestelijke toestand, niet goed zijn belangen van vermogensrechtelijke aard kan behartigen.

Het aantal mensen onder beschermingsbewind is de afgelopen jaren sterk gestegen. Gemeenten nemen vanuit de bijzondere bijstand voor een groot deel de kosten van beschermingsbewind op zich. Zij ervaren echter weinig grip op de instroom, uitstroom en de kwaliteit van bewind.