Onderzoek heeft aangetoond dat onderbewindstelling steeds meer voorkomt (Onderzoek van Stimulansz, 2014).

Uit onderzoek van Onderzoek van Stimulansz (2014) blijkt dat onderbewindstelling steeds meer voorkomt, maar het onderzoek geeft geen inzicht in de oorzaken van deze stijging. Om de vraag naar de oorzaken te beantwoorden is een vervolgonderzoek gestart. Daarnaast komt er nog een vervolgmeting en een onderzoek naar de cijfermatige ontwikkelingen binnen beschermingsbewind met de ontwikkeling van voor gemeenten daarmee samenhangende kosten.

Zie ook

Extra druk op kosten

VNG en Divosa ontvangen ook signalen dat deze trend zich doorzet. Mét extra druk op de kosten voor bijzondere bijstand. En dat betekent dan weer dat andere uitgaven in het kader van het armoede- en schuldenbeleid onder druk komen te staan.Voor gemeenten is het moeilijk om deze kosten in te dammen omdat gemeenten maar weinig mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen op de in- en uitstroom van beschermingsbewind.

Vier manieren om grip te krijgen

Gemeenten proberen op verschillende manieren meer grip te krijgen op de stijgende kosten en het proces van toeleiding van iemand tot beschermingsbewind. Ze doen dat op vier verschillende manieren, namelijk:

  1. Beschermingsbewind als onderdeel van schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld door samen te werken met eigen bewindvoerders
  2. Aanbieden van adequate voorliggende voorzieningen, zoals budgetbeheer, in plaats van beschermingsbewind
  3. Intensiveren overleg en samenwerking met andere gemeenten, kantonrechters, bewindvoerders en ketenpartners
  4. Juridische maatregelen