Nieuws
Interview
De gemeente Den Helder ontlast haar toezichthouders en handhavers met één centrale plek waar zorg en veiligheid samenkomen: het Ketenhuis. Het neemt toezichthouders werk uit handen doordat ze schrijnende gevallen die zij achter de voordeur aantreffen direct kunnen doorgeven aan...
Portret van Anita Roosendaal en Martha Heuvelink
Interview
Hoe ziet het werk van een informatieanalist binnen Werk & Inkomen bij de gemeente eruit? Wat is de meerwaarde voor handhaving en dienstverlening? En wanneer is een informatieanalist aan te bevelen voor uw gemeente?
computer en tablet
Interview
Balans tussen uitgaan van vertrouwen en controleren. Balans tussen financiële bijstand verlenen aan inwoners die dat nodig hebben en zorgen dat deze publieke middelen op de juiste plek terechtkomen. Maar ook balans tussen sancties en perspectief voor inwoners en samenleving.
Suzanne Dickens
Interview
De 49-jarige Klee studeerde bedrijfskunde in Nijmegen en werkte daarna enige tijd voor Oracle en de Rabobank. Al snel komt hij erachter dat die omgeving hem niet ligt. Na inmiddels verschillende functies zoals re-integratie- en inkomensconsulent te hebben vervuld, houdt...
Mevrouw met een aantal rekeningen en rekenmachine voor zich
Interview
Na ruim een decennium onderzoek te hebben gedaan bij de Koninklijke Marechaussee is Chris van Gulik nu alweer 13 jaar betrokken bij de handhavingsafdeling van de gemeente Lelystad. Op dit moment is hij als coördinator het aanspreekpunt voor alle signalen...
Portret van Chris van Gulik
Interview
De gemeente Zaanstad zet in haar dienstverlening het belang van de inwoner voorop. Sinds 2018 is het proces van de uitkeringsaanvraag hierop ingericht. Ook de Taskforce die mensen uit het lopende uitkeringsbestand opnieuw beoordeelt, is op deze leest geschoeid. ‘Aandacht...
Aad Sweijen van de gemeente Zaanstad voor het stadhuis
Interview
Binnen het inburgeringstraject van de gemeente Arnhem staat het beter aansluiten op de leefwereld van nieuwkomers centraal. Daarvoor maakt ze onder meer gebruik van persona’s.
Achmad Gidder en Aaida Kabriyaal van de gemeente Arnhem