Het kabinet voert al jarenlang het beleid om het aantal beschikbare opvangplekken afhankelijk te maken van het aantal asielaanvragen. Toen in de zomer 2021 het aantal asielaanvragen weer sterk opliep, ontstond wederom al snel een tekort. In allerijl hebben gemeenten tijdelijke noodopvangplekken gerealiseerd. In augustus 2022 hebben het rijk, Veiligheidsberaad en de VNG bestuurlijke afspraken gemaakt om uit de asielcrisis te komen én blijven.

Deze pagina wijst gemeenten de weg met informatie over asielopvang en huisvesting van statushouders. U vindt er handreikingen, een helpdesk, (gemeentelijke) voorbeelden en regelingen van diverse organisaties:

Bekijk hier het overzicht van de actuele gemeentelijke opgaven van asiel tot en met integratie 2023 (Versie juni, pdf 956kB) 

Vragen en informatie

De VNG en het rijk hebben een overzicht met contactmogelijkheden gemaakt van de loketten waar gemeenten met vragen terecht kunnen en van websites waar informatie staat over asielopvang, huisvesting statushouders en opvang Oekraïners.

Huisvesting statushouders

Draagvlak