Het rijk, COA en de VNG hebben gemeenten opgeroepen om met spoed op zoek te gaan naar opvang voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders. 

Deze pagina wijst gemeenten de weg met informatie over asielopvang en huisvesting van statushouders. U vindt er handreikingen, een helpdesk, (gemeentelijke) voorbeelden en regelingen van diverse organisaties:

Helpdesk voor gemeenten

De VNG biedt, mede namens COA en het rijk een centrale helpdesk aan waar gemeenten vragen kunnen stellen over opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders.

  • Vragen? mail naar de Helpdesk Asielopvang: helpdeskasielopvang@vng.nl. De vragen worden dan beantwoord door de VNG, COA of het rijk. 

Huisvesting statushouders: HAR, flexwonen, tussenvoorziening en transformatie

Asielprocedure en realisatie opvanglocaties

 

Lokaal draagvlak/maatschappelijke onrust