Het kabinet voert al jarenlang het beleid om het aantal beschikbare opvangplekken afhankelijk te maken van het aantal asielaanvragen. Toen in de zomer 2021 het aantal asielaanvragen weer sterk opliep, ontstond al snel een tekort. In allerijl hebben gemeenten tijdelijke noodopvangplekken gerealiseerd. In augustus 2022 hebben rijk, Veiligheidsberaad en de VNG bestuurlijke afspraken gemaakt om uit de asielcrisis te komen én blijven.

Deze pagina wijst gemeenten de weg met informatie over asielopvang en huisvesting van statushouders. U vindt er handreikingen, een helpdesk, (gemeentelijke) voorbeelden en regelingen van diverse organisaties:

Bekijk hier het overzicht van de actuele gemeentelijke opgaven van asiel tot en met integratie 2023 (Versie juni, pdf 956kB) 

Vragen en informatie

Voor al uw vragen over asielopvang, huisvesting statushouders, opvang Oekraïners en vraagstukken over integratie kunt u terecht bij de Helpdesk van Opvang tot en met Integratie. 

De vragen die binnenkomen worden beantwoord door 1 van de deelnemende organisaties. Naast de VNG zijn dit het COA, NOO en de ministeries SZW, JenV, BZK, VWS en OCW.

Huisvesting statushouders

Draagvlak