Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Er is sprake van een crisis in de asielopvang. Er zijn onvoldoende plekken om asielzoekers op te vangen. Daarnaast wachten meer dan 17.500 statushouders in opvanglocaties op huisvesting. Om voldoende uitstroom uit de asielzoekerscentra (azc’s) te bewerkstelligen, hebben de VNG, het Veiligheidsberaad, IPO en het rijk onder meer afgesproken dat in de tweede helft van 2022 minimaal 20.000 statushouders worden gehuisvest. Wat dit betekent voor individuele gemeenten is te vinden op de website van de rijksoverheid

De handreiking 'Versnelde huisvesting statushouders' zet de handvatten voor (versnelde) huisvesting voor gemeenten nog eens op een rij. Dit is een aanvulling op de Handreiking huisvesting vergunninghouder (pdf, 2,4 MB) waarin meer te lezen is over de taakstelling, de toewijzingsprocedure en het toezicht.