Tijdens de online VNG Dialogen komt steeds een actueel thema aan bod waarover verschillende experts en medewerkers en/of bestuurders uit het gemeentelijke veld in gesprek gaan. Op dit moment staat de volgende dialoog op het programma:

Er wordt continu geïnventariseerd welke behoeften er zijn vanuit gemeenten om een bepaald onderwerp te bespreken. Mogelijk volgen daarom meer webinars in deze serie. De tot nu gehouden dialogen kunt u hieronder terugkijken.

Terugkijken

VNG Dialoog Heroriëntatie zelfstandig ondernemers

28 januari 2021

Met ruim 200 gemeenten hebben de VNG, het ministerie van SZW, Divosa, de Programmaraad, SAM en KvK uitgewisseld wat gemeenten van deze opdracht kunnen verwachten, welke ondersteuning zij kunnen bieden en waar ze terecht kunnen voor hulpvragen.

 

VNG Dialoog Perspectief voor jongeren: leren door doen

26 januari 2021

Aan de vooravond van de Dialoogweek oefenden zo'n 50 gemeenten het gesprek met jongeren. Onder leiding van Laurentien van Oranje-Nassau bespraken Eelco Eerenberg, Nederlands Jeugdinstituut en NJR mét jongeren wat hiervoor nodig is. 

 

VNG Dialoog Perspectief bieden aan jongeren

17 december 2020

 

VNG Dialoog Herstel van de lokale economie

10 december 2020

 

VNG Dialoog Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

19 november 2020 (Deze dialoog werd ook gehouden op 17 november. Die versie kunt u terugkijken op YouTube)

 

VNG Dialoog Europese fondsen

12 november 2020

 

VNG Dialoog Financiële compensatie COVID-19

5 november 2020

 

VNG Dialoog Openbare ruimte (update)

Op 25 juni maakten we een update van de VNG Dialoog van 28 mei, naar aanleiding van de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen. Dat is goed nieuws, maar zet wel extra druk op de openbare ruimte. Met Maarten Loeffen (Directeur Stadswerk) en Syan Schaap (Event Safety Instituut, gespecialiseerd in crowd support) spraken we over wat dit in de praktijk betekent en hoe we kunnen omgaan met de uitdagingen die dit oplevert. 

 

VNG Dialoog Gemeentefinanciën en Gespreksagenda transitiefase 

Op 25 juni waren de thema's gemeentefinanciën en de gespreksagenda transitiefase coronacrisis. Over gemeentefinanciën spraken we met Ali Rabarison en Irene Niessen. Marco Zannoni vertelde over de gespreksagenda, een hulpmiddel voor het maken van lokale keuzes. Pieter Jeroense gaf een update over de betrokkenheid van de VNG bij verschillende dossiers.

 

VNG Dialoog Scenarioplanning 

Op 18 juni is gesproken over scenarioplanning met Chris Ravensbergen (directeur VNG Risicobeheer) en Renate Kenter (senior consultant scenariostrategie bij De Ruijter Strategie). Marco Zannoni (directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) rondde de dialoog af met relevante ontwikkelingen voor het lokale bestuur.

 

VNG Dialoog Economische gevolgen 

Op donderdag 11 juni was het thema de economische gevolgen van de coronacrisis. Boaz Adank (wethouder in Breda op de dossiers Economie, Werk en Bereikbaarheid en eerste locoburgemeester) en Daniëlle de Clerck (medewerker Ontwikkeling en P10 Programmacoördinator Sociaal Platteland bij de gemeente Sluis) spraken over de economische gevolgen van de crisis. Mariëtte Hamer (SER-voorzitter en initiatiefnemer van de Denktank Coronacrisis) vertelde via een video waarop we ons zouden moeten richten om de economie te herstellen. Abderrahman Kaouass (Managing consultant COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) rondde de dialoog af met relevante ontwikkelingen voor het lokale bestuur.

 

VNG Dialoog Kwetsbare groepen 

Op donderdag 4 juni was het thema de gevolgen voor kwetsbare groepen in onze samenleving en handelingsperspectieven voor gemeenten. Paul Depla (voorzitter van de G40 en burgemeester van Breda) en Hans Boutellier (Wetenschappelijk adviseur Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht VU) deelden bevindingen over nieuwe kwetsbare doelgroepen in deze coronacrisis naar aanleiding van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact. Marco Zannoni (Directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) rondde de dialoog af met relevante ontwikkelingen voor het lokale bestuur.

 

VNG Dialoog Openbare ruimte

Het thema van de eerste VNG Dialoog van 28 mei was de impact en kansen van de coronacrisis op de openbare ruimte. Hoe kunnen we omgaan met de claims op de schaarse openbare ruimte zodat we ons kunnen verplaatsen, vermaken en vermarkten? Hoe pakt u dit vraagstuk integraal op? Welke invalshoeken moet u belichten? Wat kunt u in eerste aanleg doen in het centrumgebied om de anderhalve meter afstand tussen bezoekers te waarborgen? Welke combinatie van maatregelen lijkt te werken? Deze VNG Dialoog in coronatijd werd inhoudelijk verzorgd door Maarten Loeffen (directeur Vereniging Stadswerk Nederland), Syan Schaap (Event Safety Institute (ESI)), algemeen directeur VNG Leonard Geluk en gespreksleider Ruben Maes.

Door technische problemen is het helaas niet mogelijk om deze dialoog terug te kijken. Onderstaand hebben we wel 2 powerpointpresentaties die bij deze dialoog horen: