De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) is op 1 december 2020 in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te bieden en deze steviger democratisch te verankeren. De Tijdelijke wet kent een centrale sturing, maar sluit daarnaast aan bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties gelden en voorziet in lokaal maatwerk. De huidige noodverordeningen worden vervangen door deze tijdelijke wet met een daaraan gekoppelde ministeriële regeling. 

Juridische helpdesk

De VNG en BZK hebben een ondersteuningsstructuur ingericht voor gemeenten, die gebruikt kan worden bij de uitvoering van de Twm. Onderdeel hiervan is een Juridische helpdeskfunctie waar gemeentebestuurders, raadsleden en ambtenaren met hun vragen terecht kunnen. Hier brengen de VNG, ministeries, LOT-C, NGB en andere organisaties hun kennis en expertise samen.

Gemeenten kunnen met al hun vragen per mail terecht bij 1 helpdesk die bij de VNG is ingericht: covid19@vng.nl

 

infographic Juridische vragen over de uitvoering van de Twm

Terug naar boven

Voorkant van handreiking Tijdelijk wet maatregelen COVID-19

 

 

Handreiking Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Deze handreiking heeft betrekking op de aanvullende bevoegdheden die de gemeente in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 krijgt. Hierin staan onderwerpen als de ontheffingsbevoegdheid, de handhaving, de quarantaineplicht en de coronatoegangsbewijzen.

Bestuursorganen en ambtenaren kunnen deze publicatie als richtsnoer gebruiken voor het uitvoeren van deze bevoegdheden. Ook is er in de handreiking aandacht voor de plaats van de coronamaatregelen in de reguliere gemeentelijke praktijk, de autonome verordenende bevoegdheden van de gemeenteraad in dit verband en de verantwoording voor het door de burgemeester gevoerde bestuur.

De handreiking bevat heldere en systematische toelichtingen, voorbeelden, aandachtspunten, en overzichtelijke schema’s. Tevens is voorzien in een format voor een ontheffingsbesluit.

De handreiking is geschreven voor juristen, maar biedt ook voor niet-juristen een overzicht van de voor gemeenten relevante bevoegdheden.

Terug naar boven

Voorbeeld-beleidskaders Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De VNG en het Veiligheidsberaad hebben het initiatief genomen tot het opstellen van voorbeeldbeleidskaders voor veiligheidsregio’s en gemeenten. Deze beleidskaders vormen een handvat dat veiligheidsregio’s en gemeenten kan ondersteunen bij het maken van afspraken over het werken onder de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Terug naar boven

VNG Dialoog in coronatijd

Op 17 en 19 november 2020 organiseerden we een VNG Dialoog over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. U kunt deze hier terugkijken:

Terug naar boven